gaming geforce

 1. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Trinity OC

  - Mã: ZT-D40710J-10P
 2. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti Trinity

  - Mã: ZT-D40710D-10P
 3. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti AMP Extreme Airo

  - Mã: ZT-D40710B-10P
 4. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 4070 Ti AMP Airo

  - Mã: ZT-D40710F-10P
 5. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 3050 Solo

  - Mã: ZT-A30500G-10L
 6. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC LHR

  - Mã: ZT-A30610H-10MLHR
 7. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge LHR

  - Mã: ZT-A30610E-10MLHR
 8. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 4090 AMP Extreme AIRO

  - Mã: ZT-D40900B-10P
 9. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity OC

  - Mã: ZT-D40900J-10P
 10. khang0902

  Zotac Gaming GeForce RTX 4090 Trinity

  - Mã: ZT-D40900D-10P
 11. khang0902

  Zotac Gaming GeForce GTX 1630

  - Mã: ZT-T16300F-10L
Top