Linh kiện máy tính

Arktek R5 230 1GB 64bit khang0902
0.00 star(s) 0 đánh giá
Đã cập nhật
Arktek R5 230 2GB 64bit khang0902
0.00 star(s) 0 đánh giá
Đã cập nhật
Arktek R7 240 2GB GDDR5 khang0902
0.00 star(s) 0 đánh giá
Đã cập nhật
Arktek R7 240 4GB GDDR5 khang0902
0.00 star(s) 0 đánh giá
Đã cập nhật
Top