To-Do là một ứng dụng miễn phí nhỏ có thể biến thiết bị Blackberry 10 của bạn thành một cuốn sổ tay chuyên dùng để lên các mục danh sách các việc cần phải làm trong ngày và các dự định cần phải làm trong thời gian sắp tới.

Một số tính năng:
  • Dễ dàng chèn, chỉnh sửa, xoá các mục ghi chú, danh sách các việc cần làm và các nhiệm vụ đề ra.
  • Tính năng di chuyển các đề mục cần làm đến khu vực đã Complete (hoàn thành), Incomplete (chưa hoàn thành), Todo (cần phải làm).
  • Tính năng xoá một hoặc nhiều mục cần làm trong danh sách.
  • Mang giao diện đơn giản trực quan rất dễ nhìn.
  • Hỗ trợ cả bàn phím ảo và bàn phím cứng trên các thiết bị Blackberry 10.
  • Tính năng chia sẻ các danh sách qua Facebook, Twitter, BBM và qua các ứng dụng khác...
  • Và một số tính năng khác...

Ứng dụng

Nhà phát triển
CRT
Loại ứng dụng
Phần mềm
Người gửi
vietnamquetoi
Downloads
19
First release
Last update
Điểm
0.00 star(s) 0 đánh giá
Top