MyAccountant là một phần mềm nhỏ trông có vẻ đơn giản nhưng nó lại cực kỳ hiệu quả trong việc quản lý chi tiêu cá nhân. Với nó bạn có thể biết được tình hình thu chi hiện tại của mình mà điều chỉnh cho phù hợp. MyAccountant có thể làm việc với nhiều tài khoản cá nhân khác nhau và trên hết là mọi tình hình thu chi của bạn đều được MyAccountant bảo mật một cách tối đa, không một ai có thể biết được tình hình tài chính của bạn trừ bạn.

Một số tính năng:
  • Hỗ trợ quản lý nhiều tài khoản cùng lúc.
  • Hỗ trợ quản lý nhiều loại đơn vị tiền tệ khác nhau.
  • Có tính năng bảo mật bằng password.
  • Danh sách các mục chi tiêu.
  • Dễ dàng chuyển hiển thị giữa các mục chi tiêu.
  • Có hỗ trợ cả phần tính thuế.
  • Hỗ trợ Tag.
  • Chỉ cần một chạm là để có thể theo dõi giữa thu và chi.
  • Có bộ lọc lịch sử thu chi.
  • Và một số tính năng khác...

Ứng dụng

Nhà phát triển
IDEAL APPS
Loại ứng dụng
Phần mềm
Người gửi
vietnamquetoi
First release
Last update
Điểm
0.00 star(s) 0 đánh giá
Top