Learn English là một chương trình tự học tiếng Anh do S4BB phát triển. Learn English chứa đựng hơn 240 bài học mà trong đó mỗi bài đều có đính kèm phần Audio, Phrase và những đoạn hội thoại. Các bài học trong Learn English khá ngắn gọn, dễ hiểu và luôn mang tính chất thoải mái tạo cảm hứng cho người học, nên bạn có thể học ở nhà, sở làm hoặc bất kỳ nơi nào và khi nào bạn rãnh.

Một số tính năng:
  • Tổng hợp hơn 240 bài học.
  • Mỗi bài học đều có phần audio, phrase và các đoạn hội thoại.
  • Bài học ngắn mang tính chất dễ hiểu, thoải mái tạo cảm hứng cho người học.
  • Các bài học trong Learn English được chia thành nhiều cấp độ: Newbie, Elementary, Intermediate, Upper Intermediate, Advanced.
  • Và một số tính năng khác...

Ứng dụng

Nhà phát triển
S4BB
Loại ứng dụng
Phần mềm
Người gửi
vietnamquetoi
First release
Last update
Điểm
0.00 star(s) 0 đánh giá
Top