Just10 là một mạng xã hội được xây dựng bởi Just10 inc. Sở dĩ có tên như vậy vì mạng xã hội này chỉ cho phép bạn kết nối với 10 người khác và mọi thứ về hình ảnh, chat chit bạn chia sẻ với những người này sẽ tự động biến mất trong vòng 10 ngày.

Một số tính năng:
  • Just10 mặc định là mang tính chất riêng tư không công khai.
  • Bạn chỉ có thể kết nối tối đa 10 người.
  • Mọi hình ảnh, hội thoại tán gẫu sẽ tự động biến mất trong 10 ngày tới.
  • Just10 không hề có đính kèm bất kỳ một quảng cáo nào khác.
  • Và một số tính năng khác...

Ứng dụng

Nhà phát triển
Just10 Inc
Loại ứng dụng
Phần mềm
Người gửi
vietnamquetoi
Downloads
20
First release
Last update
Điểm
0.00 star(s) 0 đánh giá
Top