Inbox Zero được xem là một thùng thư phụ dành cho thiết bị Blackberry của bạn và nhiệm vụ nhỏ của cái thùng thứ 2 này là giúp bạn lưu trữ các mail chưa đọc và nhắc nhở bạn sẽ đọc những bức thư này vào khoảng thời gian khác do chính bạn đề ra.

Một số tính năng:
  • Inbox Zero có giao diện y như những ứng dụng mail khác.
  • Có tính năng lưu trữ và sắp xếp toàn bộ các mail chưa đọc.
  • Có tính năng nhắc nhở người dùng đọc những mail chưa đọc.
  • Và một số tính năng khác...

Ứng dụng

Nhà phát triển
Emberify
Loại ứng dụng
Phần mềm
Người gửi
vietnamquetoi
First release
Last update
Điểm
0.00 star(s) 0 đánh giá
Top