Evernote

Evernote 5.6

  • Hỗ trợ tính năng chia sẻ Notebook:
    • Thêm tính năng xem, tham khảo, chỉnh sửa và xoá các mục Note.
    • Tính năng tìm kiếm các mục Note đã chia sẻ
Top